Polityka prywatności

Polityka prywatności

Mając na uwadze zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów, uznajemy bezpieczeństwo danych za jeden priorytetów prowadzonej przez nas działalności. Niniejszy dokument dotyczy danych osobowych, które są przez nas przechowywane i przetwarzane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu pod względem ochrony danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ProScholars Jakub Jakubowski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Drewsa, nr 3A, lok. 1; REGON 362468688, NIP 7861619294, Nr konta: 70114020040000370275853568, zwana dalej ProScholars.
 2. ProScholars przetwarza dane osobowe, które użytkownicy podają dobrowolnie w celu realizacji świadczonych usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.
 3. ProScholars zapewnia bezpieczeństwo organizacyjne i techniczne, aby przetwarzane dane chronione były przed  przypadkowymi lub umyślnymi modyfikacjami, stratami, zniszczeniami i dostępem osób nieuprawnionych. Wprowadzone w tym celu procedury bezpieczeństwa będą na bieżąco modyfikowane w taki sposób, aby dostosować je do postępu technologicznego.
 4. ProScholars korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies do monitorowania ruchu na stronie www.proscholars.eu oraz zbierania anonimowych statystyk użytkowania witryny.
 5. ProScholars w zakresie utrzymania domen internetowych, strony internetowej www.proscholars.eu oraz stron internetowych klientów korzysta z usług podmiotów trzecich.
 6. ProScholars zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkownika jedynie w celu:
  1. realizacji oferowanych usług opisanych w Regulaminie świadczenia usług ProScholars (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. analitycznym i statystycznym, polegającm na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora. Czas przetwarzania danych może ulec przedłużeniu gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. ProScholars zapewnia użytkownikowi możliwość wglądu do danych, możliwość zmiany danych bądź ich usunięcia, wycofania zgody na ich przetwarzanie, przeniesienia swoich danych oraz wniesienia skargi. Dane mogą zostać zmienione poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną na adres proscholars@proscholars.eu.
 9. ProScholars jest uprawnione do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności ProScholars dowolnym czasie. W takowym przypadku ProScholars każdorazowo poinformuje Klienta o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu na stronie internetowej www.proscholars.eu.

W przypadku wątpliwości związanych z Polityką prywatności ProScholars, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: proscholars@proscholars.eu.